Zpracujeme a podáme žádosti k dotačním programům z oblasti ochrany životního prostředí.

 

Řešení problémů statiky stromů

image 1

Příklad 01

Vyznačení míst správného zajištění koruny zabraňující rozlomení stromu.

image 2

Příklad 02

Místo po odlomení hlavní kosterní větve - nutno provést začištění frézováním.

image 3

Příklad 03

Neošetřené místo po odříznutí hlavní kosterní větve, které je nutno zakrýt větrabou stříškou.

image 4

Příklad 04

Ukázka pahýlu odlomené větve, které je nutno začistit ke kalusu.

image 5

Příklad 05

Strom po zásahu blesku. Statika narušena - velmi havarijní stav - nutné kácení.

image 6

Příklad 06

Zajišťujeme frézování pařezů v komplikovaných místech.

image 7

Příklad 07

Ukázka realizace rizikového kácení stromů.

image 8

Příklad 08

Strom postižený dřevomorem kořenovým. Nutno řešit okamžitým kácením.

Reference