Zpracujeme a podáme žádosti k dotačním programům z oblasti ochrany životního prostředí.

Naše služby

 

 

 

 

 

 

 

Zpracování žádostí o dotace

Zpracování žádostí o dotace probíhá v souladu s platnou legislativou, požadavky jednotlivých dotačních titulů a příslušných institucí.

foto

Operační program životního prostředí (OPŽP)

Nabízíme zpracování a podání žádostí k dotačním programům z oblasti ochrany životního prostředí. Vždy se snažíme celou žádost předem konzultovat s příslušným fondem, popř. s AOPK.

 

Žádosti o dotaci je možné podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

 

Nabízíme:

Dále nabízíme zpracování a podání žádostí z dotačních programů Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF).

 

Evropský regionální rozvojový fond vznikl v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky k financování strukturální pomoci prostřednictvím regionálních rozvojových programů zaměřených na nejvíce postižené oblasti a ke snižování meziregionálních nerovností. V současné době patří mezi nejvýznamnější strukturální fondy.