Zpracujeme a podáme žádosti k dotačním programům z oblasti ochrany životního prostředí.

Naše služby

 

 

 

 

 

 

 

Veřejná zakázka

Co je to veřejná zakázka?

Veřejná zakázka je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo stavebních prací.

 

Druhy veřejných zakázek podle předpokládané hodnoty plnění

Veřejná zakázka nadlimitní

Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota odpovídá nejméně finančnímu limitu:

  • nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

  1. předpokládaná hodnota VZ minimálně ve výši 4.290.000,- Kč u veřejného zadavatele ČR a státních příspěvkových organizací
  2. předpokládaná hodnota VZ minimálně ve výši 6.607.000,- Kč u veřejného zadavatele územního samosprávního celku a jiné právnické osoby
  3. předpokládaná hodnota VZ minimálně ve výši 13.215.000,- Kč u sektorového zadavatele
  • nadlimitní veřejná zakázka na služby
  1. předpokládaná hodnota VZ minimálně 4.290.000,- Kč u veřejného zadavatele ČR a státních příspěvkových organizací
  2. předpokládaná hodnota VZ minimálně 6.607.000,- Kč u veřejného zadavatele územního správního celku, jiné právnické osoby a u veřejného zadavatele ČR a státních příspěvkových organizací pro služby uvedené v příloze 1 a 2
  3. předpokládaná hodnota VZ minimálně 13.215.000,- Kč u sektorového zadavatele
  • nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
  • předpokládaná hodnota VZ minimálně 165.288.000,- Kč

 

 

foto

 

V květnu 2011 jsem absolvovala kurz VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
lektorky Mgr. Romany Derkové / BRNO

Veřejná zakázka podlimitní

Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě VZ na služby a dodávky minimálně 2.000.000,- Kč bez DPH a v případě VZ na stavební práce minimálně 6.000.000,- Kč bez DPH a nedosáhne rovnajícího se nebo vyššího finančního limitu nadlimitní veřejné zakázky.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby a dodávky finanční výše 2.000.000,- Kč bez DPH a v případě VZ na stavební práce finanční výše 6.000.000,- Kč bez DPH.

 

Druhy veřejných zakázek podle formy zadávacího řízení

 1. otevřené řízení
 2. užší řízení
 3. jednací řízení s uveřejněním
 4. jednací řízení bez uveřejnění
 5. soutěžní dialog
 6. zjednodušené podlimitní řízení

 

 

Legislativa české republiky

Zákon o veřejných zakázkách
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je účinný od 1.7.2006.

 

Při komplexní realizaci veřejných zakázek nabízíme zajištění formálně, právně a odborně správného průběhu veřejné zakázky s tím, že veškerá konečná rozhodnutí v jednotlivých fázích řízení zůstávají plně ve Vaši kompetenci.